top of page
Ara

Psikolojik Testler

Kliniğimizde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik zeka ve dikkat testleri başta olmak üzere gelişim değerlendirme ve tarama testleri gibi pek çok psikolojik test uygulanmaktadır.


Klinikte Uygulamakta Olduğumuz Psikolojik ve Psikiyatrik Testler

WISC-4 Testi (Wechler Çocuklar İçin Zeka Testi)

CAS Testi

MOXO Dikkat Testi

AGTE Gelişim Testi

Denver Gelişim Testi

ATTENTIONER Dikkat Programı

PREP (Pass) Bilişsel Müdahale Programı

Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi

Stanfort-Binet Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Bayley Bebekler İçin Zekâ Testi

Psikolojik Testler
Psikolojik Testler

Psikolojik Test Nedir?

Psikolojik test, psikolojik bir değerlendirme aracıdır. Kişiye ya da kişilere ait birtakım davranış kalıplarının nesnel ve belirli bir standarda dayanılarak ölçümüdür. Ayrıca kişilerin kişilik özellikleri, zekası, yetenekleri, ilgileri, değerleri, benliği, öfkesi, saldırganlığı gibi özellikleri hakkında bilgi toplayabilmek için geliştirilmiş birbiri ile ilişkili bir bütün ya da alt ölçeklerden oluşan bir ölçme aracı olarak da tanımlanabilir.


Psikolojik Test Ne İşe Yarar?

Psikolojik testler, psikiyatrik bozukluğun tanı veya sınıflandırılmasında, araştırmalarda nesnel veri toplama da ve prognoz ya da yordamada fayda sağlamaktadır. Çok çeşitli psikolojik test ve ölçekler ile bilgisayar destekli ölçümlerin de yapılıyor olabilmesi nörolojik rahatsızlıkları olan bireylerin tanı ve tedavi süreci için daha başarılı çözümlerin üretilmesine de yarar sağlar. Başlıca yararları:


•    Kişinin psikolojisi hakkında detaylı bilgi verir


•    Güçlü ve zayıf yanlarını gösterir


•   Var olan sorunların tedavisinde katkıda bulunur ve iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı sağlar


•    Doğru tanı konulmasına yardımcı olur


•    Kişiliğin anlaşılmasını sağlar


•    Bilişsel ve hafıza fonksiyonunun mevcut durumunun anlaşılmasını sağlar.


Psikolojik Test Hangi Bozukluklarda Kullanılır?

Psikolojik testler, ölçüm türlerine göre bize farklı alanlarda bilgi sağlarlar. Depresyon, kaygı bozuklukları gibi daha spesifik bilgi veren psikolojik testler olmakla birlikte daha geniş kapsamda olan testler ile kişilik ve psikolojisi hakkında bilgi verebilir. Özel bir alana yönelik geliştirilmiş testlerle zeka, dikkat eksikliği gibi konularda da bilgi edinmemize yardımcı olur.


Psikolojik Test Hizmetini Neden Doç. Dr. Dursun Karaman Psikiyatrisi Merkezinden Almalıyım?

Doç. Dr. Dursun Karaman Psikiyatrisi Merkezi/Muayenehanesi alanında uzman ruh sağlığı profesyonellerinin koordineli çalıştığı bir Psikolojik Danışmanlık Merkezidir. Psikiyatrist ve psikologlarımızın yaptığı görüşmeler içerisinde gerekli görmeleri durumunda kendilerinin ya da alanında uzman bir ruh sağlığı çalışanlarımızın hangi testi uygulamasının etkili olacaklarına karar verirler. Uzmanımız kendisi ya da birlikte çalıştığı ruh sağlığı uzmanı ile işbirliği içerisinde bu süreci takip eder.


Ankara Doç. Dr. Dursun Karaman Psikiyatrisi Merkezi/Muayenehanesi ve psikolojik danışmanlık merkezi olarak uyguladığımız testler hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki butonları tıklayabilirsiniz.


bottom of page