top of page

Psikolojik
Testler

 • WISC-4 Testi (Wechler Çocuklar İçin Zeka Testi)

 • CAS Testi

 • MOXO Dikkat Testi

 • AGTE Gelişim Testi

 • Denver Gelişim Testi

 • ATTENTIONER Dikkat Programı

 • PREP (Pass) Bilişsel Müdahale Programı

 • Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi

 • Stanfort-Binet Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

 • Bayley Bebekler İçin Zekâ Testi

bottom of page