top of page

Hizmetlerimiz

01.

Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Uyum Bozuklukları, Enürezis (alt ıslatma), Uykusuzluk (İnsomnia), Konuşmada Gecikme, Gelişimsel Gecikmeler, Çocukluk Dönemi Korkuları, Yetişkinler ve Çocuklarla Hipnoterapi...

02.

Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT), Bilinçli Farkındalık ile Stres Azaltma (MBSR), Şema Terapisi, Sosyal Beceri Eğitimi, Aile Temelli Terapiler,

Bireysel Destekleyici Psikoterapi

03.

WISC-4 Testi, MOXO Dikkat Testi, AGTE Gelişim Testi, Denver Gelişim Testi, Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi, Stanfort-Binet Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası, Bayley Bebekler İçin Zekâ Testi

bottom of page