top of page

Çocuk Ergen Psikiyatristi

Merhaba, ben Doç. Dr. Dursun Karaman. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanıyım. Bu yazımı okuyorsanız büyük bir ihtimalle çocuğunuzla ilgili aklınıza takılan konular veya sizi kaygılandıran problemleriniz vardır. Hızla yenilenen dünyada, en hızlı değişim ve gelişim gösterdikleri dönemde olan çocukların dış dünyaya uyum sağlaması ve arkadaşlarıyla aynı gelişim özeliklerini taşıması ve gelecekte mutlu, özgüvenli bir birey olması tüm ailelerin en büyük isteğidir. Bu nedenle çocuğunuzun arkadaşlık ilişkileri, size karşı olan tutum ve davranışı, okulda gösterdiği başarı vb. konularda gözlemlediğiniz ve merak ettiğiniz şeyler olabilir. Bu gibi durumlarda bir uzmana danışarak öncelikle çocuğunuzda müdahale edilmesi gereken bir problemin olup olmadığı ayırt edilmelidir. 
Bazen sorun olarak görülen şeyler normal gelişimsel sürecin bir parçası iken kimi zaman da ciddi sorunlar normal zannedilebilmektedir. Özellikle internetten bilgiye erişimin artması öğrendikleri şeyler bazen aileleri gereksiz yere kaygılandırabilmektedir. Ancak bazen de müdahale edilmesi gereken ciddi durumlarda internetten edinilen yanlış veya eksik bilgiler ya da aile büyüklerinin yanlış yönlendirmeleri sonucu tanı ve tedavi gecikebilmektedir.  Bu nedenle aklınıza takılan, ne yapacağınıza, çocuğunuza nasıl davranacağınıza karar veremediğiniz durumlarda danışmanlık almanız ve tedavi edilmesi gereken durumlarda zamanında tedavi başlanması çocuğunuzun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda çocuk ve ergen psikiyatristleri olarak çocuğunuzda gözlemlediğiniz davranışların normal olan veya anormal olduğunu ayırt ederek doğru yorumlayabiliriz. 
Çocukların ileriki yaşamında sağlıklı, mutlu, özgüvenli bir birey olabilmesi, çocukluk ve ergenlik döneminde psikolojik sorunların önlenmesi, psikolojik sorunlar ya da psikiyatrik rahatsızlıklar varsa doğru terapi ve tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesi için çocuk psikiyatri uzmanı olarak bu alanda 22 yılı aşkındır çalışmaktayım.

 • Ergenlik Dönemi ve Değişim
  Ergenlik dönemi, bireyin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönem pek çok fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal değişiklikler birlikte gelir. Ergenler bu dönemde kendilerini tanıma, kimliklerini bulma ve bağımsızlık kazanma süreçlerini yaşarlar. Bu süreçler ancak pek çok zorluklarla doludur ve ergenler psikolojik sorunlarla başa çıkma ihtiyacı duyabilirler. Bu nedenle psikoterapi desteği sorunlarla başa çıkmasında etkili bir yol olabilir. Çocuğunuzun psikoterapiye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Çocuk psikiyatristi hangi hastalıkların tedavisi ve danışmanlığıyla ilgilenir?
  0-21 yaş arası çocuk ve gençleri ilgilendiren pek çok ruhsal ve duygusal problemin teşhis ve tedavisi için başvurabilirsiniz. Danışmanlık konularım • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu • Özgül Öğrenme Güçlükleri • Otizm Spektrum Bozukluğu • Ders Başarısızlığı • Okul fobisi • Okula Uyum Sorunları • Sınav Kaygısı • Kural ve Sınır Problemleri • İnternet ve Oyun Bağımlılığı • Ergenlik Sorunları • Cinsel Kimlik Bozuklukları • Karşıt Olma – Karşı Gelme Bozukluğu • Davranım Bozukluğu • Dürtü Kontrol Bozuklukları • Tırnak Yeme • Tik Bozuklukları • Uyum Bozuklukları • Ayrılma Kaygısı • Yaygın Kaygı Bozukluğu • Sosyal Fobi • Özgül Fobiler • Panik Bozukluk • Depresyon • Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) • Disosiyatif Bozukluklar • Bağlanma Bozuklukları • Konuşma Bozuklukları • Enürezis (İdrar Kaçırma) • Enkoprezis (Kaka Kaçırma) • Bebek Gelişim İzlemi • Bebeklik Dönemiyle İlişkili Problemler • Kaka tutma problemi • Bebek ve Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları • Uyku Bozuklukları • Yeme Bozuklukları • Çocukluk Mastürbasyonu • Boşanma Danışmanlığı • Yas Danışmanlığı/Terapisi
 • Çocuk ergen psikiyatristi hangi tedavi yöntemlerini kullanır?
  Çocuk ve ergen psikiyatri hekimi olarak bireysel psikoterapi kapsamında aşağıda belirtiğim tedavi yöntemleri ile kısa sürede etkin ve kalıcı tedavi yöntemlerini kullanıyorum. Bu tedavi surecinde de psikolog ergoterapi ve özel eğitim alan uzmanlarıyla gerekli gördüğümde ekip çalışması yapıyorum. • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) • EMDR • Hipnoterapi • Oyun Terapisi • Aile ve Çift Terapisi • Psikolojik Testler
 • Çocuk psikiyatrisinde hangi psikolojik testler uygulanmaktadır?
  Doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için bazen psikolojik testlere ihtiyaç duymaktayız. Bu testler Zeka, kişilik, psikiyatrik değerlendirme ve gelişim testleri gibi farklı türlere sahiptir. Aşağıda merkezimizde uygulanmakta olan testler yer almaktadır: WISC-4 Testi (Wechler Çocuklar İçin Zeka Testi) WISC-R CAS Testi MOXO Dikkat Testi AGTE Gelişim Testi Denver Gelişim Testi ATTENTIONER Dikkat Programı PREP (Pass) Bilişsel Müdahale Programı Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi Stanfort-Binet Testi Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası Bayley Bebekler İçin Zekâ Testi
 • Aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı varsa çocuk psikiyatri muayenesi gerekebilir
  Çocuğunuzun yaşıtlarını gözlemlediğinizde çocuğunuz sorumluluklarını yerine getirme sorunu yaşıyor mu? Yaşıtlarına göre yeni bilgileri öğrenmede gecikme veya sorun var mı? Okula giden çocuğunuzun arkadaşlık ilişkileri nasıl, akran sorunları var mı? Çocuğunuz üzerine düşen sorumlulukları erteliyor mu? Sınavlarda ve test çözerken kendi performansını gösteremiyor mu? Çocuğunuz davranışlarını kontrol edemiyor mu? Çocuğunuz size kızgın ve öfkeli şekilde mi iletişim kuruyor? Bu ve benzeri sorunlar varsa bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır.
 • Çocuk psikiyatristine ne zaman başvurulmalıdır?
  Çocuk psikiyatristine istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Çoğunuzda herhangi ruhsal belirti olmasa bile ilerde sorun olma endişeni taşıdığınız her konuda başvurabilirsiniz. Çocuğunuzda gelişim basamakları problemi(yaşına uygun davranmama), konuşma problemleri (kekemelik, konuşmada takılma), okul başarısızlığı, okuldaki arkadaşları ile ilgili sorunlar ve uyum noktasında yaşanan problemler, okula gitmek istememe, öğrenmede problem olması, dikkat dağınıklığı ve odaklanmada zorluk, fazla hareketlilik yerinde duramama, sınav kaygısı, DEHB, gözlere bakmama, tekrarlayan hareketler ve iletişime geçmeme , otizm , istemsiz hareketler, tikler, tekrarlayan hareketler, kontrol etmeden duramama, OKB, idrar kaçırma , kaka kaçırma, uykuda düzensizlik , kabus görme, utangaçlık, sosyal fobi, mutsuzluk, hiçbir şey yapmak istememe, yemede zorluk veya aşırı yemek yeme, kendine zarar verme, korku ve kaygı bozuklukları, özgül fobiler, saç koparma, tırnak yeme , vücudunda yara oluşturma, yaşamını olmuşuz etkileyen travmalar, ölüm olayları, doğal afetler, şiddet ve istismara maruz kalma, davranış problemleri, yalan söyleme, okuldan kaçama, akranlarına ve aileye karşı şiddet, eşyaya zarar verme, hayal görme, kendi kendine konuşma, kişisel bakımını aksatma dışarıdan korkması sizinle bir şey paylaşmaması vb. problemeler varsa çocuk psikiyatri uzmanına başvurunuz. Bunun yanı sıra çocuğumun davranışlarına karşı nasıl tepkiler vermeliyim ona nasıl sınır koyabilirim, çocuğuma nasıl davranmalıyım gibi kafanızda sorunlar varsa bu noktada da çocuk ve ergen psikiyatristlerinden danışmanlık alabilirsiniz.
 • Çocuk Psikiyatrisi Nedir?
  Çocuk psikiyatrisi 6 yıllık tıp eğitimini tamamlamış ve üzerinde 4 yıl Çocuk-ergen ruh sağlığı alanında uzmanlığını almış kişidir. 0 – 21 yaş aralığında ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal her konu ve problem çocuk ve ergen psikiyatrisi alanına girmektedir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi çocuğun ruh sağlıyla ile ilgili ilk danışılması gereken kişidir.
 • Çocuk ve ergen psikiyatrisi kaç yas aralığında çocuklarla ilgilenirler?
  0-21 yas aralığındaki çocuk ve ergenlerin psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarıyla ilgilenebilirler
 • Çocuk Psikiyatrist mi Çocuk Psikolog mu?
  Çocuğunuzda gözlemlediğiniz davranışın ve sorunları nedeniyle seçtiğiniz uzmanın bu psikiyatrik sorun konusunda uzman olması gerekir. Çocuk Psikiyatristleri çocuk psikologları ile çalışır. Psikolojik test ve değerlendirmeye gerek duyduklarında çocuk psikologlarına yönlendirmektedirler.
 • Çocuk Psikiyatristlerinin Çalışma Alanları
  Çocukta herhangi bir rahatsızlık olmasa bile çocuğun etkilenebileceği durumlardan korunması için danışmanlık verir. Çocukta ortaya çıkmış olan psikiyatrik ve ruhsal rahatsızlıkların tanı koyar ve tanın konması için gerekli testler ve tetkikler ister.
 • Çocuk ve Ergen Terapisinin Önemi
  Çocuklar ve ergenler, gelişim dönemleri boyunca fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan birçok zorlukla karşılaşırlar. Bu dönemlerde yaşanan değişimler ve zorluklar, zaman zaman psikolojik sorunlara yol açabilir. İşte bu noktada, çocuk ve ergen terapisi önemli bir rol oynar 1. Duygusal Zorlukları İfade Etme: Çocuklar ve ergenler genellikle karmaşık duygusal deneyimler yaşarlar ancak bunları ifade etmekte zorluk çekebilirler. Terapistler, genç bireylerin duygusal ifade becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. 2. Sosyal Becerileri Geliştirme: Arkadaş ilişkileri, akran baskısı ve iletişim becerileri gibi sosyal alanlarda zorluk yaşamak yaygındır. Terapi, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına destek olabilir. 3. Özsaygı ve Benlik Değeri: Ergenlik dönemi, özsaygı ve benlik değeriyle ilgili zorluklarla doludur. Terapi, gençlerin kendilerine olan güvenlerini artırmalarına ve pozitif bir benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olabilir. 4. Stres ve Anksiyete: Okul, aile, gelecek endişeleri gibi faktörler stres ve anksiyeteyi artırabilir. Terapi, gençlerin stres yönetimi ve kaygıyla başa çıkma becerilerini öğrenmelerine yardımcı olabilir. 5. Travma ve Zor Deneyimler: Çocuklar ve ergenler yaşamlarında travmatik olaylarla karşılaşabilirler. Terapistler, bu deneyimlerle başa çıkmalarına yardımcı olabilir ve travma sonrası iyileşmeyi destekleyebilir.
 • Online Terapi Nedir? Çocuk ergen psikiyatristi online terapi yapar mı ?
  Online Terapi, ülkemizde ve diğer ülkelerde uzun zamandır kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda online terapi ile yüz/yüze terapi arasında fayda noktasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır.
 • Ankara çocuk ergen psikiyatristi ücretleri ve çocuk psikiyatrist, psikolog, psikoterapist tavsiyesi?
  Ankara'da, çocuk ergen psikiyatristi, psikolog ve psikoterapist ücretleri değişiklik gösterebilmektedir. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.
 • Psikolog ve Pedagog kimdir?
  Psikolog kimdir? Psikolog insanların duyguları, düşünceleri ve davranışlarına odaklanır ve bunları inceler. Psikolog olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinin 4 yıllık lisans eğitimini bitirmelidir. Pedagog kimdir? Pedagog çocukların ergenlerin psikolojisini, psikolojik, bilişsel ve sosyal yönden değerlendirip takip eden kişidir. Üniversitelerde pedagog gibi bir bölüm yoktur ancak çocuklarla ve ergenlerle çalışan psikolojik danışmanlar bu alanda yetkilidir.
bottom of page